Loading...

Προκήρυξη: Σύμβαση για Δασολόγο στο ΥΠΕΝ για το Πρόγραμμα LIFE Bonelli eastMed

Προκήρυξη: Σύμβαση για Δασολόγο στο ΥΠΕΝ για το Πρόγραμμα LIFE Bonelli eastMed

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Σύμβασης Μίσθωσης Ιδιωτικού Έργου, σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο Conservation & Management of the Bonellis eagle population in east Mediterranean (LIFE17 NAT/GR/000514 - LIFE Bonelli eastMed)».

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της ανωτέρω Σύμβασης Ανάθεσης Έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του έργου LIFE (δηλαδή στις 28/02/2023), με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειάς του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Απαραίτητα Προσόντα:

α) Ομώνυμο ή ταυτόσημο, κατά περιεχόμενο ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου, κατηγορίας (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης και φυσικού περιβάλλοντος.

γ) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου.

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (Δίπλωμα ECDL ή αντίστοιχο) στα αντικείμενα: α) διαχείριση αρχείων, β) επεξεργασία κειμένων, γ) υπολογιστικά φύλλα, δ) υπηρεσίες διαδικτύου, ε) βάσεις δεδομένων, και στ) παρουσιάσεις.

ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

  1. Εμπειρία στη διοικητική – οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων και κυρίως προγραμμάτων LIFE
  2. Εμπειρία σε θέματα συναφή με το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαχείριση και προστασία της άγριας πανίδας και κυρίως προγραμμάτων LIFE
  3. Εμπειρία συγγραφής εκλαϊκευμένων ενημερωτικών κειμένων για την παρουσίαση και προβολή του έργου προγραμμάτων, την ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσα μαζικής επικοινωνίας
  4. Συνέντευξη

ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό 66.815,00 €, στο οποίο περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν εισφορές (εργαζόμενου και εργοδοτικές) καθώς και τυχόν Φ.Π.Α που θα επιβληθεί.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 π.μ.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο: http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/ypourgeio/Prokhryxeis%20Diagonismon/20200609_LIFEBonellieastMed.pdf

Facebook Twitter Pinterest
Beneficiary:
Partners:
With the contribution of:
LF-LOGO_CMYK_ENG

Το Πρόγραμμα LIFE Bonelli eastMed «Διαχείριση και Διατήρηση των Πληθυσμών του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο» (LIFE17 NAT/GR/000514) στοχεύει στην αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων απειλών για τον Σπιζαετό στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω της εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διατήρησης και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διεθνούς δικτύου διατήρησης του Σπιζαετού στις χώρες υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας της Κύπρου, το Τμήμα Δασών Κύπρου και την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συμβούλων NCC ΕΠΕ σε 22 περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την περίοδο 2018-2023, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Για θέματα διατήρησης:
2810 393292
Για θέματα Επικοινωνίας:
210 8228704 & 210 8227937

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού, Λευκά Κτίρια, 71409 Ηράκλειο, Κρήτη

X

Right Click

No right click